Over het boek

In dit boek, voor de 40dagentijd, nodigt Johan den Hartogh jou uit, om samen met 40 andere auteurs, 40 dagen met Jezus op pad te gaan. Om Hem beter te leren kennen. In 40 dagen lees je de eerste drie hoofdstukken van het boek Openbaring. Er is geen ander gedeelte in de Bijbel waar Jezus met meer diepte en diversiteit geopenbaard wordt dan in deze drie hoofdstukken. Er staan namelijk veel beschrijvingen van Jezus in. We gaan er 40 behandelen.

Elk ochtend lees je in een specifieke beschrijving van Jezus. En daar mag jij de hele dag met Jezus over praten. Je gaat oog in oog komen te staan met 40 bijzondere kanten van Hem. Hele bekende en vertrouwde kanten. Maar ook spannende en heftige kenmerken gaan we niet uit de weg. Nieuwsgierig geworden? Koop hier één of meerdere boeken.

Het doel van dit boek is in de eerste plaats om Jezus beter te leren kennen. In de tweede plaats hopen we dat het een bootst geeft aan je gebedsleven. Elke ochtend rijkt dit boek een focus aan. Neem in de ochtend of op een ander moment van de dag de tijd om de focus van die dag te overpeinzen. Om onverdeelde aandacht te hebben voor God. De rest van de dag kan je gebruiken om, gewoon tussen alle werkzaamheden door, met Jezus te praten over Hem! Over die specifieke eigenschap die er centraal staat die dag. Het derde doel van dit boek is om de eerste drie hoofdstukken van het boek Openbaring te lezen en eigen te maken.

Het unieke van dit boek is dat er 40 andere auteurs bij betrokken zijn. Elke dag kan je in een reflectieverslag de ontdekkingen van deze mensen lezen.

Mag ik jou ook uitnodigen om deze 40 dagen met Jezus te gaan doen?

Hier kan jij jouw boek kopen.