40 dagen tijd

40…een krachtig getal. Op de een of andere manier verbonden aan God. Gods manier van denken en werken. De bijbel staat er vol mee. Ik moest gelijk denken aan Noach en de zondvloed. In die tijd regende 40 dagen en 40 nachten. En ik las over Mozes die in Midian 40 jaar verbleef. En hoe God deze man vanbinnen veranderd heeft. Over het getal 40 wordt vaak gezegd dat het het getal van beproeving is. Mozes werd op de proef gesteld. Dezelfde Mozes trok ook nog eens 40 jaar met het volk door de woestijn. Jozua en de andere verkenners gingen 40 dagen op verkenning. De inwoners van Ninevé en hun koning Rot kregen van God 40 dagen de tijd om zich te bekeren. Ik herinner me ook het verhaal van Elia. Hij vastte 40 dagen en 40 nachten. En zo kan ik nog wel een tijdje door gaan. De belangrijkste persoon waar we naar willen kijken is Jezus. Jezus zelf was ook 40 dagen in de woestijn. En de duivel heeft Hem daar flink beproefd. Na deze intense periode begon Jezus Zijn daadwerkelijke bediening. We lezen: ‘Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea’ (Lukas 4:14). Na 40 dagen was Hij gesterkt door de heilige Geest. Ook Jezus had een periode van bidden & vasten nodig. Neem ook bewust de tijd tijdens de 40dagentijd. Hier vind je allerlei tips en ideeën.