De 40 kenmerken & Auteurs

Dag 1. U was, U bent en U gaat komen – Reflectie Rosanne D’Agostino-Develing
Dag 2. U heeft zeven geesten voor Uw troon – Reflectie Jan Pool
Dag 3. U bent de getrouwe getuige – Reflectie Eppo Bruins
Dag 4. U bent de eerst geborene uit de doden – Reflectie Veronica Dollekamp
Dag 5. U bent de heerser over de vorsten van de aarde – Reflectie Klaas Jan Boer
Dag 6. U heeft ons lief – Reflectie Frans van Dam
Dag 7. U bent degene die ons van zonden bevrijd met Uw bloed – Reflectie Werner de Jonge
Dag 8. U bent de maker van een koninkrijk en priesters – Reflectie Bertine Martens
Dag 9. U komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid – Reflectie Wim Hoddenbagh
Dag 10. U zal door iedereen worden gezien – Reflectie Jan Willen van Leussen
Dag 11. U bent de eerste, de Alfa – Reflectie Ad van der Heiden
Dag 12. U bent de laatste, de Omega – Reflectie Petra de Vries
Dag 13. U bent de almachtige – Reflectie Frankwin Colijn
Dag 14. U heeft een stem als een bazuin en van vele wateren – Reflectie Dennis Lakhichand
Dag 15. U staat tussen zeven gouden kandelaars – Reflectie Floortje Boer
Dag 16. U bent gekleed in een lang gewaad en U heeft een gouden band om Uw borst – Reflectie Esther Vorsterman van Oijen
Dag 17. U heeft haren op Uw hoofd die wit zijn als witte wol of als sneeuw – Reflectie Johan de Vos
Dag 18.U heeft ogen als een vlammend vuur – Reflectie Hannah den Hartogh
Dag 19. U heeft een scherp, tweesnijdend zwaard dat uit Uw mond komt – Reflectie Menno Colijn
Dag 20. U heeft een gezicht dat schittert als de felle zon – Reflectie Jiska Deelstra
Dag 21. U bent de levende – Reflectie Wouter Gerhard
Dag 22. U heeft de sleutels van het dodenrijk – Reflectie Ingeborg Bahozi
Dag 23. U haat de werken van de Nikolaïten – Reflectie Johannes Deelstra
Dag 24. U geeft eten van de boom van het leven – Reflectie Iemkje Postma
Dag 25. U kent onze werken – Reflectie – Michel de Kruijff
Dag 26. U bent de zoon van God – Reflectie Randy Kwame
Dag 27. U regeert met een ijzeren herdersstaf – Reflectie Koos van Gaalen
Dag 28. U komt als een dief – Reflectie Mark Hobers
Dag 29. U bent de Heilige – Reflectie Daan Bergwerff
Dag 30. U heeft de sleutel van David – Reflectie Clemens Gebraad
Dag 31. U bent trouw tijdens beproevingen – Reflectie Baron Bito
Dag 32. U komt spoedig – Reflectie Lian Ferreira
Dag 33. U maakt mensen tot pilaren – Reflectie Christo Voordouw
Dag 34. U bent de Amen – Reflectie Sifra Veerman
Dag 35. U kan mensen uitspuwen als ze lauw zijn – Reflectie Ivo Lindner
Dag 36. U verkoopt goud, witte kleren en ogenzalf – Reflectie Pieter Martijn ‘Hart
Dag 37. U kan streng zijn en straffen degene die U liefheeft – Reflectie Saskia Roskam
Dag 38. U klopt aan de deur van ons hart – Reflectie Nelleke Beijert- van der Meulen
Dag 39. U nodigt ons uit om met Hem op de troon te zitten – Reflectie Annette van Vliet
Dag 40. U raad ons aan om naar de Heilige Geest te luisteren – Reflectie – Ruben de Jong

 

Je kan via onderstaande link een boek bestellen (Tweede druk):

https://www.publictransformation.eu/webshop/nl/boeken/39-40-dagen-met-jezus-harde-kaft.html