Jezus is de grote Vriend van Petrus

Thema: Jezus is de grote Vriend van Petrus

Doel:  nadenken over vriendschap

Petrus is één van de vrienden van Jezus. Hij ging altijd met Jezus mee en leerde veel van Hem. Maar nu is Jezus dood. Maar dan, vroeg in de ochtend komt Maria Petrus roepen. Ze zegt: Petrus, kom snel mee. Jezus is niet meer in het graf. Petrus rent naar het graf en ziet dat de steen weg is.

Als hij weer thuis is, ziet hij Jezus. Hij is heel blij en weet dat Jezus zijn beste vriend is.

Het verloop:

Kijk in de kist, wat zal er deze week inzitten?

  • Boekje Paasfeest
  • Twee poppenkast poppen

Lees samen het boekje, benadruk Jezus de grote vriend is van Jezus. Ga met elkaar in gesprek over wat vriendschap is. Heb jij een vriendje of vriendinnetje? Laat de poppen uitspelen dat ze vriend en vriendin zijn en laat de kinderen zeggen wat ze samen kunnen doen als vriendje en vriendinnetje (een kusje geven, samen spelen, elkaar helpen). Speel dit uit met de poppen.

Dank God voor vrienden en vriendinnetjes

Verwerkingsopdracht:

Ga in de kring staan, geef elkaar een hand en zing samen een lied.

Benodigdheden:

 

Categories: